Terminarz

Terminarz

TERMINARZ OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I WYTWARZANIA ODZIEŻY

Kalendarium zawodów

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Zgłoszenie udziału szkoły w zawodach Olimpiady wraz z podaniem liczby uczestników zawodów I stopnia (szkolnych) i składu Komisji Szkolnej

do 30 września  każdego roku.

Przydział szkoły do okręgu i powołanie Komisji Okręgowej

Do 20 października  każdego roku

Zawody I stopnia (szkolne) – rozpoczęcie o godz. 9:00

26 października 2016r.

26 października
2017r.

26 października
2018r.

Przekazanie przez szkoły do Komitetu Okręgowego prac z zawodów I stopnia (szkolnych) wraz z protokołami

Do 9 listopada
każdego roku

Ogłoszenie przez Komitety Okręgowe listy osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia (okręgowych) wraz z wynikami

Do końca listopada
każdego roku

Przesłanie do Komitetu Głównego propozycji zadań testowych  etapu okręgowego 

Do 9 listopada

Zawody II stopnia (okręgowe) – rozpoczęcie o godz. 11:00

4 stycznia
2017 r.

4 stycznia
2018 r.

4 stycznia
2019 r.

Przesłanie do Komitetu Głównego sprawozdań Komisji Okręgowej oraz prac z II etapu zawodów

do 11 stycznia

Ogłoszenie przez Komitet Główny listy osób zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) wraz z wynikami

Do końca stycznia

Przekazanie uczestnikom Olimpiady przez Komitet Główny pisemnych zawiadomień
o zakwalifikowaniu do zawodów III stopnia (centralnych) wraz z informacjami dotyczącymi przebiegu tych zawodów

Do 20 lutego

Zawody III stopnia (centralne) i ogłoszenie listy laureatów

marzec 2017r.

marzec  2018r.

marzec 2019r.

Uroczyste spotkanie z laureatami Olimpiady, dyrektorami szkół, nauczycielami oraz mecenasami – wręczenie dyplomów, zaświadczeń i nagród

Do 15 czerwca

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .